کالاها با برچسب 'خاک بونسای'

خاک مخصوص بونسای گرامافلور آلمان 5 لیتری

اين خاك مخصوص كشت گلداني بونساي است. خاك مزبور حاوي كود گياهي سفيد، رس و ماسه می باشد که براي حصول اطمينان از تامين نيازهاي ويژه بونسای است.

17,000 تومان