کالاها با برچسب 'اسپری پوکون'

گیاهان خانگی پاور اسپری پوکون هلند

برای رشد مناسب بوده و فوق العاده به برگ‌ها درخشش اضافه‌ای می‌دهد. پس از مدتی گیاهان، برگ‌های رنگ و رورفته‌ای می‌یابند. این اسپری علاوه بر درخشش اضافی که تامین می‌کند.

30,000 تومان