پست‎های وبلاگ با برچسب "سفیدک پودری"

سفیدک پودری

سفیدک پودری (Powdery Mildew)، نوعی بیماری قارچی است که معمولاً گیاهان زیادی را درگیر می کند. این بیماری در خصوص بنفشه آفریقایی نیز شایع هست و به جرات می توان گفت تمامی افرادی که بنفشه آفریقایی نگهداری می کنند حتما با این پدیده روبرو بوده اند.