سم

تعداد نظرات 0

سم حشره كش ارگانيك پوکون هلند 500ml

اسپري حشره كش ارگانيك تجزيه پذير در محيط زيست براي استفاده جهت مبارزه با شپشک ها، آفات،‌ مگس سفيد اسپري حشره كش ارگانيك پوكون داراي پايه كاملا طبيعي بوده و براي مقابله با انواع شپش گياهان، شپشك های آرد آلود، شپشك پنبه، شپش هاي كرك دار، آفات،‌ عنكبوتهای سرخ و مگس سفيد كارايي دارد. اين اسپري را مي توان براي تمامي گياهان،‌ اعم از آپارتماني و غير آپارتماني مورد استفاده قرار داد.